Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата Инженеринг на цифрови услуги е резултат на близо двугодишна съвместна работа на преподаватели от департамент Телекомуникации и ръководни кадри от глобални корпорации с представителство в България, като: Unify Global Operations Sofia Centre, IBM Bulgaria, HP Global Delivery Bulgarian Center и IDG/IDC.

Благодарение на глобалното разпространение на информационните и телекомуникационни технологии, подобрената инвестиционна политика и условията за стартиране на бизнес в България, се появява остра нужда от специалисти с нови умения за професионално общуване в разпределената среда, свързана с поддържането и изграждането на информационни центрове от типа на т. нар. Data Center Hubs. Подобен род специалисти ще задоволят нуждите от квалифицирана работна ръка в редица международни компании изграждащи т.нар. големи Call Center, Support & Sales отдели, като необходимостта от конкретни инженерни умения не позволява на компаниите да наемат произволни кандидати. Някои от важните изисквания са: владеенето на поне един западен език (освен английски), специфични познания в областта на телекомуникационните мрежи и ИТ услуги, както и динамиката на работна среда, свързана с клиенти и партньори от различен социален контекст.

Предлаганата програма въвежда студентите в психологическите тънкости в разпределена работна среда на компании, като IBM, HP и Unify/Siemens (IBM Bulgaria, HP Global Delivery Bulgarian Center, Unify Global Operations Sofia Centre). Унифицираните комуникационни системи за съвместна работа (Unified Communications & Collaboration) се използват, за да се опише интеграцията на различни комуникационни подходи с инструменти за съвместна работа, като например виртуални бели дъски, аудио и видео конференции, както и подобрени възможности за управление на повикванията. Доскоро доставящите системи за междуфирмено сътрудничество са се различавали от онези, които доставят корпоративните комуникации. Софтуерни компании като Microsoft и технологични компании като IBM доминират първия тип услуги, за разлика от предлагащите телефония и мрежови услуги като Unify, които доминират втория тип услуги. Тази разлика почти се заличава с времето, защото компании като Microsoft предлагат предимно гласови и телефонни функции, а доставчици на оборудване за мрежови услуги, като CISCO заемат предимно пазара на междуфирменото сътрудничество, докато IBM се отдава на технологични решения като Cloud Computing.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите, завършили програмата, придобиват следните компетенции, изразяващи се в знания за това:

- Как интегрирането на иновативни подходи в унифицираните комуникационни системи за съвместно сътрудничество (Unified Communications & Collaboration) водят до нови решения за динамично развитие на глобална корпоративна среда;

- Как анализът на големи масиви от данни (Big Data) води до осъзнаване на определени идеи (напр. IBM Watson Personality Insights) с цел оптимизиране управлението на работните процеси и общуването с клиенти и партньори;

- Как психологическите тънкости (т. нар. soft skills) в общуването развиват динамично, заедно с ИКТ професионалния опит на унифицираните комуникации, корпоративните възможности за разпределена работна среда (outsourcing services).

Успешно завършилите програмата придобиват умения за:

- Общуване с различни типове потенциални и реални клиенти, прилагайки принципа на сприятеляване и обмен в социалните мрежи като ключ за бизнес комуникации, ползвайки т.нар. Фейсбук "социална технология";

- Прилагане и въвеждане в експлоатация на унифицирани комуникационни системи за обвързване на клиенти, както и ползването им като социален капитал в корпоративна мултинационална среда (т.нар. Digital/K);

- Синхронизиране и управление на междуфирмено сътрудничество в разпределена работна среда (Collaborative Working in a Distributed Environment).

Дипломиране:

Завършването на обучението в майнър-програмата - втора специалност става с успешно завършени аудиторни курсове и защита на четирите семестриални проекта (под тюторство на представители от бизнеса).

Професия и възможни заемани длъжности:

Придобитите компетенции дават особена възможност на завършилите майнър-програмата като втора специалност да намерят своята реализация в развиващите се, вече утвърдени на пазара професии като: консултант (информационни и комуникационни технологии), специалист (информационни и комуникационни технологии), мениджър (информационни и комуникационни технологии), експерт (комуникации), мениджър (комуникации), служител или тийм лидер в различни видове Център за продажби и обслужване на клиенти, работещи по поддръжка на системи и мрежови ресурси (Call Center, Service Center, Contact Center, Client Innovation Center, Global Operation Center или Global Delivery Center) на глобални корпорации.

Департамент, предложил програмата:

Телекомуникации