Биология - обща и приложна

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Биология - обща и приложна

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Биология
Квалификация: биолог

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите притежават компетенции от областта на зоологията, ботаниката, органичната химия, микробиологията, биохимията, репродуктивната биология, биотехнологиите, ГМО, биологичните анализи в криминалистиката, лабораторните изследвания в различни видове диагностични лаборатории.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като биотехнолози, медицински биолози, микробиолози, генетици и експерти-биолози в медико-диагностични, клинични и ветеринарно-медицински лаборатории, фирми за търговия с лабораторни апарати и консумативи; фирми, занимаващи се с разпространение на лекарства и хранителни добавки; фирми за мониторинг на клинични изследвания на лекарствени продукти, Министерство на земеделието, като компютърни специалисти в областта на биомедицината и в научно-изследователски институти.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки