Международна политика (на френски език)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Международна политика на френски език
Квалификация: политолог

Компетенции на завършилите програмата:

" Притежават знания за основните елементи на политиката и международните отношения, институциите, управлението и дипломацията;

" Придобиват умения за изготвяне на специализирани документи, анализ на ситуации, използване на специализирани техники на комуникация в политиката и международните отношения.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: политолог, специалист в областта на международните отношения, позволяваща работа във външнополитически ведомства, международни организации, държавни институции, политически партии и неправителствени организации, и др.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки