Политически науки

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Политически науки

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Политически науки
Квалификация: политолог

Компетенции на завършилите програмата:

Притежават знания за основните понятия и категории на политическите науки.

Придобиват умения за основните подходи в изследванията на обществото и политиката; за организиране на политически кампании, стратегии, програми, платформи; за анализ и практика на международната политика в нейните глобални и геополитически измерения.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да са: експерти по европейски и международни програми и проекти, специалисти в европейски и международни правителствени и неправителствени организации, външнополитически ведомства, в държавната администрация, държавни институции, политически партии, неправителствения сектор; европейски, международни и изследователски организации и институции.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки