Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Арабистика
Квалификация: Арабист

Компетенции на завършилите програмата:

o Притежават знания за различни аспекти от културата на Ориента - история, философия, литература, изкуство, традиция, религия и политика;

o Придобиват умения да търсят паралели между цивилизациите на Изтока и Запада, което дава възможност за аналитично разбиране на процесите в глобализирания свят; умеят да подготвят и реализират проекти с международно значение.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: арабист; специалист по проблемите на Близкия Изток, преводач, преводач-редактор, редактор в периодични печатни и електронни издания, репортер, журналист, кореспондент, екскурзовод.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания