Маркетинг - ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Маркетинг - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Маркетинг
Квалификация: икономист

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в страни с развити и развиващи се капиталови пазари - Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия и Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

Притежават знания в областта на управлението на маркетинга, потребителското поведение, продуктовата политика маркетинга на услугите, бизнес логистиката и дистрибуционната, рекламната политика, продаването и управлението на продажбите и маркетинговите проучвания.

Придобиват умения, необходими за работа в сложната и динамична маркетингова среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: икономист; експертни в областта на маркетинга - ценовата политика, рекламата, проучването на пазара, връзките с обществеността, продажбите и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика