Кино и телевизия

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Кино и телевизия

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Кино и телевизия
Квалификация: специалист по кино и телевизия

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на киното и телевизията;

- Придобиват умения да използват съвременни цифрови технологии при изработване на филмова и телевизионна продукция.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са: филмов и телевизионен режисьор/монтажист/оператор; специалисти режисьори, оператори, монтажисти в телевизии, студиа за визуални ефекти в киното и телевизията, на свободна практика, в екипите на независими продуценти.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес