Анимационно кино

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Анимационно кино

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Анимационно кино
Квалификация: режисьор на анимационни филми

Компетенции на завършилите програмата:

" Притежават знания в областта на визуалните изкуства;

" Познават етапите на творческия процес в областта на анимацията и имат понятие за характерните особености на драматургията, художествената постановка и режисурата в анимационния филм;

" Придобиват умения да работят като аниматори, както в областта на класическата анимация, така и с компютърни графични продукти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са: художници-аниматори в анимационни студиа или студиа за визуални ефекти; да работят на свободна практика или в екипите на независими продуценти.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес