Електронен каталог

доц. д-р Петя Асенова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
8110611
e-mail:
Приемно време:
Вторник 14:00-16:00 611 II Корпус
Четвъртък 9:45-11:45 611 II Корпус

Професионална автобиография:


Бакалавърска степен по Изчислителна математика- ПУ „П. Хилендарски“.

Магистърска степен за Учител по математика - ПУ „П. Хилендарски“

Магистърска степен по Информатика - СУ „Климент Охридски“

Докторска степен в областта на приложение на информатиката и информационните технологии в образованието в АПН, Москва, Русия.

Специализации: Приложение на ИТ за оценяване на постиженията в обучението, 1995, Словения; Информационни технологии в социалната сфера, 2001 г., Израел.

Щатен преподавател в Нов български университетОт от 2001 г. Заемани позиции: доцент; Директор на различни бакалавърски и магистърски програми (Информатика, Мрежови технологии, Управление на проекти по ИТ; Ръководител на департамент Информатика (двукратно); Декан на Бакалавърския факултет.

Ръководител на четири защитили докторанти.

Участие в над 10 международни проекти, включително като ръководител. Автор на над 90 научни публикации. Автор и съавтор на няколко действащи програми в университета: бакалавърска програма „Мрежови технологии“ (на англ. ез.), бакалавърска програма "Информационни технологии", магистърска програма „Управление на проекти по информационни технологии“.

Основните изследователски интереси: електронно обучение, мултимедийни технологии; използване на информационните технологии в образованието и в други социални сфери.

Четени курсове в НБУ: алгебра, аналитична геометрия,дискретна математика, статистика, уеб дизайн, мултимедийни технологии, бази от данни, училищна информатика.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: